Tato webová stránka používá cookies

Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout všechny cookies", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookies“.

Nastavení souborů cookies

Historie hostince

  • Budova hostince byla postavena kolem roku 1860. Prvním majitelem byla zřejmě rodina Kubelkova. Po válce se v hostinci vystřídalo několik nájemců – Rohlíček, Janoušek, Horák.
  • V roce 1933 koupil hostinec František Řepa. Ten zde zřídil koloniální obchod, hostinec, pražírnu kávy, prodej benzínu. V roce 1937 celý hostinec přestavěl – zvětšil sál, přistavěl jeviště a nově postavil obytnou část, zvětšil lokál a krám.
  • Na fasádu hostince přibyl sokolský znak a název „U Českého lva“. Sál sloužil jako tělocvična Sokola. Zásluhou pana Řepy bylo za války v sále zřízeno kino, které od 8. února 1943 začalo hrát 2x týdně a to vždy při nabytém sále.
  • Pan Řepa byl podnikavý a po válce odešel do Telnice u Ústí, kde vedl po nějaký čas továrnu vyrábějící likéry. Hostinec pronajal manželům Jíravským z Běrunic. Po nějakém čase se Řepovi vrátili, to ale již hostinec i krám zabrala Jednota. V tu dobu se zde vystřídalo několik majitelů. V roce 1982 bylo přistavěno přísálí.
  • Po revoluci v roce 1989 hostinec provozoval pan Stolín.
  • Současní majitelé - rodina Blažkova koupila hostinec v roce 1998. Pod jejich vedením prošla budova celkovou rekonstrukcí, bylo přistavěno podkroví, upravena zahrada a vybudován zahradní altán. Hostinec byl slavnostně otevřen v létě roku 2000.

Část budovy slouží jako kanceláře firmy Bohemia Znak , kterou provozuje pan Blažek se synem. Firma se zabývá obchodem, montáží a servisem strojních zařízení na značení a popis všech druhů výrobků. Více informací naleznete na www.bohemia-znak.cz .

Historie obce Opočnice

Obec Opočnice se nachází 12 kilometrů od Poděbrad a 4 kilometry jižně od Městce Králové. První zmínka o Woppocznici pochází z roku 1223, kdy Sezima z Kostomlat daroval ves klášteru vilémovskému. Jiný zápis uvádí, že opat vilémovského kláštera Heřman získal Woppocznici s tvrzí Bolice už roku 1219 za panování krále Přemysla Otakara I. Roku 1288 za krále Václava II. se uvádí jako ves pustá.

Roku 1367 patřila klášteru v Sadské, který ji postoupil kapitule pražské svatého Apolináře. Dá se předpokládat, že doba Karla IV. a ves v majetku klášterů, měla vliv na rozvoji vesnice. Je pravděpodobné, že v té době vznikly vinice na slunných stráních mezi Opočnicí a Vrbicí. Pak obec patřila špitálu Českobrodskému do roku 1547, kdy ji císař Ferdinand I. konfiskoval a připojil k Císařskému komornímu panství Poděbradskému.

Za třicetileté války byla ves zpustošena, roku 1624 byla téměř celá vypálena vojsky saského kurfiřta. Prošla tu i vojska švédského generála Banera a roku 1633 císařští rejtaři Ekštetovi zkázu obce dokončili. Severně od obce bývala tvrz Bolice s vesnicí, jižně pod hradčanskou hájovnou bývala vesnice Mastnice. Obě zanikly za husitských válek.

V dávných dobách stávala menší tvrz při potoce Velenka „Na černých", doba zániku není známa. V roce l858 v tomto místě nalezl rolník Vrbenský šest byzantských křížků. Jejich stáří je udáváno do 8. a 9. století. Jde o významný nález a křížky jsou uloženy v Národním muzeu v Praze. Věrné kopie jsou k vidění v Polabském muzeu v Poděbradech.

Uprostřed obce je park, založený po I. světové válce. V něm se nachází pomník Svaté Trojice z roku 1854 a pomník padlých z I. a II. světové války. V parku je také několik památných stromů, připomínající významná výročí našeho státu. Školní budova byla postavena roku 1890. Kostel Cyrila a Metoděje byl postaven v pseudorenesančním slohu stavitelem Proftem v roce 1900. V kostele je barokní oltář z 18. století, s obrazem svatého Aloise od Ignáce Raaba.

V roce 2000 obec oslavila 225 let školství v Opočnici a 100 let od postavení kostela.